TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM
HOTLINE: 0973.408.555 SALE: 0973.409.555

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM

TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2017

SMETEST TUYỂN DỤNG THÁNG 7
Trung tâm Kiểm Định Hiệu chuẩn Đo lường Miền Nam (SMETEST) cần tuyển 03 vị trí nhân sự làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 7

Trung tâm Kiểm Định Hiệu chuẩn Đo lường Miền Nam (SMETEST) cần tuyển 03 vị trí :
1/ Kiểm định viên đo lường cơ lý
2/ Nhân viên văn phòng
3/ Nhân viên tiếp thị

Ứng viên quan tâm, nộp hồ sơ về địa chỉ mail smetest@ymail.com

Thông tin chi tiết có thể liên hệ bộ phận nhân sự 028 62568389

zalo-img.png
0973409555