TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM
HOTLINE: 0973.408.555 SALE: 0973.409.555

Hỏi đáp về Hiệu chuẩn kiểm định

NHẬN, TRẢ MẪU VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN?

Chào Trung Tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Đo lường Miền Nam (SMETEST)

Tôi muốn hỏi thiết bị của tôi gửi mẫu đã được hiệu chuẩn và đã có giấy nhận nhận hiệu chuẩn chưa thì tôi liên hệ bộ phận nào ạ?

Mr. Dung.

 

Cảm ơn Quý khách.

Để biết tiến trình hoàn thành của thiết bị, Quý khách vui lòng liên hệ Ms. Thảo - 090 186 7092

hoặc 028 6256 8389, bấm phím 0 để được hỗ trợ.

Trân trọng!

HỖ TRỢ VỀ HÓA ĐƠN, XÁC NHẬN CÔNG NỢ,... THÌ LIÊN HỆ AI?

Để nhận được sự hỗ trợ về hóa đơn, công nợ hoặc những vấn đề kế toán khác một cách nhanh chóng và kịp thời Quý khách vui lòng liên hệ Ms. Dung 090 186 7094 hoặc 028 6256 8389, bấm phím 0.

Cảm ơn Quý khách và xin chúc Quý khách nhiều sức khỏe!

HIỆU CHUẨN LÀ GÌ?

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.Trong đó:


Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn vị đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn để so sánh với phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường khác.


Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.


Phép đo là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo.

(Theo Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011)

KIỂM ĐỊNH LÀ GÌ?

Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

(Theo Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007)


Kiểm định an toàn hay kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kỹ thuật theo một quá trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.


Kiểm định  là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

(Theo Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011)

zalo-img.png
0973409555