TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM
HOTLINE: 0973.408.555 SALE: 0973.409.555

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM

Hồ sơ năng lực

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM
DOWLOAD PROFILE CÔNG TY
Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM
GIẤY PHÉP KINH DOANH
Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI
Suốt 10 năm thành lập, cùng với đội ngũ chuyên gia của mình, Semetest đã gây dựng được
500000
500000
Số thiết bị được hiệu chuẩn
500000
500000
Số Certificate đã cấp
2000
2000
Khách hàng đã và đang cung cấp
120
120
Hạng mục hiệu chuẩn
100
100
Video chuyên đề & Sản phẩm
500
500
Trang thiết bị phòng Lab
zalo-img.png
0973409555