Tuyển dụng

Trung tâm Kiểm Định Hiệu chuẩn Đo lường Miền Nam (SMETEST) chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên kỹ thuật làm việc tại TP.HCM. Ưu tiên các ứng viên có kinh ...
Trung tâm Kiểm Định Hiệu chuẩn Đo lường Miền Nam (SMETEST) cần tuyển 01 vị trí nhân viên văn phòng, làm việc tại TP. Đà Nẵng. 
Trung tâm Kiểm Định Hiệu chuẩn Đo lường Miền Nam (SMETEST) cần tuyển 03 vị trí nhân sự làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
Hotline
0973 408 555